Shots by Yeh Wei Ting (Cavix)

ShotInfo
r59
November 19, 2021 20:25
16.3g in 44.2s
jasmin
November 19, 2021 20:15
16.5g in 40.5s
jasmin
November 19, 2021 19:51
30.0g in 10.2s
jasmin
November 19, 2021 19:50
30.0g:35.2g (1:1.2) in 18.2s
jasmin
November 19, 2021 19:49
16.1g:100.0g (1:6.2) in 6.4s
r59
November 19, 2021 19:44
16.1g in 28.8s
r59
November 19, 2021 19:36
15.9g in 44.5s
jasmin
November 19, 2021 19:28
16.1g in 18.4s
jasmin
November 19, 2021 19:01
16.1g in 33.6s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
November 15, 2021 19:58
11.5g:28.8g (1:2.5) in 34.4s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
November 15, 2021 19:51
12.0g:29.8g (1:2.5) in 32.3s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
November 08, 2021 19:27
15.4g in 45.8s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
November 01, 2021 19:12
15.4g:41.5g (1:2.7) in 25.7s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 29, 2021 06:50
16.0g in 23.9s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 28, 2021 17:07
15.8g:40.9g (1:2.6) in 26.0s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 28, 2021 06:44
16.2g:41.4g (1:2.6) in 23.3s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 27, 2021 19:23
17.1g:41.7g (1:2.4) in 33.5s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 26, 2021 16:57
16.0g:38.9g (1:2.4) in 34.9s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 26, 2021 16:05
15.8g:38.9g (1:2.5) in 22.3s
cavix_flow_6.5to3.2to1in50secs93C
October 25, 2021 21:02
15.8g:38.6g (1:2.4) in 33.2s
Page 1 / 10Next