Shots by NicolaiG

ShotInfo
80
Damian's Single
May 16, 2021 07:05
John Brazilian18.0g:32.4g (1:1.8) in 48.1sNiche @ 12
Rao Allongé
May 16, 2021 05:23
Boon Bonga G115.0g:75.0g (1:5.0) in 45.0sNiche @ 11
Damian's Single
May 16, 2021 03:00
Boon Bonga G115.0g:31.9g (1:2.1) in 31.8sNiche @ 11
Damian's Double
May 15, 2021 14:21
Boon Bonga G115.0g:35.9g (1:2.4) in 26.0sNiche @ 11
Damian's Double
May 15, 2021 10:01
Boon Bonga G115.0g:36.7g (1:2.4) in 35.3sNiche @ 11
Best practice
May 15, 2021 06:04
Boon Bonga G115.0g:30.7g (1:2.0) in 47.7sNiche @ 11
Damian's Single
May 15, 2021 03:04
Boon Bonga G115.0g:32.4g (1:2.2) in 51.7sNiche @ 11
Damian's Single
May 14, 2021 11:56
Boon Bonga G115.0g:31.9g (1:2.1) in 36.0sNiche @ 11
Damian's Single
May 14, 2021 09:17
John Brazilian15.0g:32.1g (1:2.1) in 33.8sNiche @ 11
Damian's Single
May 14, 2021 08:22
John Brazilian15.0g:38.6g (1:2.6) in 43.3sNiche @ 11
80
Damian's Single
May 13, 2021 13:37
John Brazilian15.0g:32.0g (1:2.1) in 41.2sNiche @ 11
Damian's Single
May 13, 2021 04:59
John Brazilian18.0g:31.9g (1:1.8) in 40.8sNiche @ 12
Damian's Double
May 13, 2021 03:45
John Brazilian18.0g:36.9g (1:2.1) in 44.3sNiche @ 12
80
Damian's Double
May 13, 2021 03:01
John Brazilian18.0g:36.2g (1:2.0) in 50.8sNiche @ 12
Damian's Double
May 12, 2021 11:40
John Brazilian15.0g:42.0g (1:2.8) in 48.3sNiche @ 11
Damian's Double
May 12, 2021 08:28
John Brazilian15.0g:36.4g (1:2.4) in 37.8sNiche @ 11
Damian's Double
May 12, 2021 05:21
John Brazilian15.0g:36.3g (1:2.4) in 45.5sNiche @ 11
Damian's Double
May 11, 2021 08:35
John Brazilian15.0g:36.9g (1:2.5) in 33.3sNiche @ 11
Damian's LRv3
May 11, 2021 05:27
John Brazilian15.0g:32.3g (1:2.2) in 42.1sNiche @ 11
Damian's LRv3
May 11, 2021 03:58
John Brazilian15.0g:31.9g (1:2.1) in 40.8sNiche @ 11
Page 1 / 22Next