Shots by JINLIN HE

ShotInfo
WP FLOW
June 24, 2022 04:20
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:37.7g (1:2.2) in 33.5sNiche @ 18
WP FLOW
June 24, 2022 04:17
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:37.8g (1:2.2) in 29.1sNiche @ 18
WP FLOW
June 20, 2022 07:29
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:68.9g (1:4.1) in 46.0sNiche @ 18
WP FLOW
June 20, 2022 07:25
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:37.8g (1:2.2) in 39.3sNiche @ 18
WP FLOW
June 20, 2022 07:02
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:37.8g (1:2.2) in 35.7sNiche @ 18
WP FLOW
June 20, 2022 04:35
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:37.6g (1:2.2) in 36.0sNiche @ 18
WP FLOW
June 19, 2022 05:10
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:39.0g (1:2.3) in 36.7sNiche @ 18
WP FLOW
June 12, 2022 01:33
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:25.5g (1:1.5) in 27.8sNiche @ 18
WP FLOW
June 12, 2022 01:29
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:22.2g (1:1.3) in 50.3sNiche @ 18
WP FLOW
June 04, 2022 00:15
Barista: Simon
CoffeeBuff Redwine17.0g:46.6g (1:2.7) in 33.0sNiche @ 18
WP Hold
May 16, 2022 01:01
CoffeeBuff Redwine17.0g:55.4g (1:3.3) in 52.0sNiche @ 18
WP Hold
May 08, 2022 02:43
CoffeeBuff Redwine17.0g:54.8g (1:3.2) in 46.3sNiche @ 18
WP Hold
May 04, 2022 01:24
CoffeeBuff Redwine17.0g:44.7g (1:2.6) in 34.5sNiche @ 18
WP Hold
April 30, 2022 08:44
CoffeeBuff Redwine17.0g:45.1g (1:2.7) in 58.8sNiche @ 18
WP SLAYER
April 29, 2022 02:43
CoffeeBuff Redwine17.0g:41.9g (1:2.5) in 57.5sNiche @ 18
WP Hold
April 27, 2022 04:42
CoffeeBuff Redwine17.0g:44.8g (1:2.6) in 30.8sNiche @ 18
WP Hold
April 27, 2022 04:35
CoffeeBuff Redwine17.0g:44.8g (1:2.6) in 29.5sNiche @ 18
WP Hold
April 21, 2022 02:23
CoffeeBuff Redwine17.0g:40.0g (1:2.4) in 41.0sNiche @ 18
WP Hold
April 21, 2022 02:18
CoffeeBuff Redwine17.0g:39.7g (1:2.3) in 41.3sNiche @ 18
WP Hold
April 20, 2022 04:03
CoffeeBuff Redwine17.0g:40.1g (1:2.4) in 43.2sNiche @ 18
Page 1 / 2Next