Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2
July 02, 2022 14:27
18.2g:60.8g (1:3.3) in 28.8s@ 0
Damian's LRv2
July 01, 2022 14:08
18.2g:38.6g (1:2.1) in 46.3s@ 0
Damian's LRv2
June 30, 2022 13:26
18.2g:39.0g (1:2.1) in 29.8s@ 0
Damian's LRv2
June 29, 2022 12:19
18.2g:38.6g (1:2.1) in 36.5s@ 0
Damian's LRv2
June 28, 2022 12:57
18.2g:38.5g (1:2.1) in 39.4s@ 0
Damian's LRv2
June 27, 2022 12:11
18.2g:38.7g (1:2.1) in 35.2s@ 0
Damian's LRv2
June 26, 2022 14:56
18.2g:38.6g (1:2.1) in 40.9s@ 0
Damian's LRv2
June 22, 2022 14:34
18.2g:42.2g (1:2.3) in 32.5s@ 0
Damian's LRv2
June 21, 2022 12:41
18.2g:38.7g (1:2.1) in 39.6s@ 0
Damian's LRv2
June 20, 2022 12:16
18.2g:38.7g (1:2.1) in 34.6s@ 0
Damian's LRv2
June 19, 2022 14:35
18.2g:45.0g (1:2.5) in 49.2s@ 0
Damian's LRv2
June 18, 2022 15:05
18.2g:38.8g (1:2.1) in 37.7s@ 0
Damian's LRv2
June 17, 2022 12:19
18.2g:38.5g (1:2.1) in 40.6s@ 0
Damian's LRv2
June 15, 2022 12:14
18.2g:38.6g (1:2.1) in 39.6s@ 0
Damian's LRv2
June 14, 2022 12:41
18.2g:38.5g (1:2.1) in 37.5s@ 0
Damian's LRv2
June 13, 2022 12:14
18.2g:38.7g (1:2.1) in 42.7s@ 0
Damian's LRv2
June 12, 2022 14:15
18.2g:38.9g (1:2.1) in 38.8s@ 0
Damian's LRv2
June 11, 2022 14:46
18.2g:38.9g (1:2.1) in 38.8s@ 0
Damian's LRv2
June 10, 2022 12:14
18.2g:38.7g (1:2.1) in 40.2s@ 0
Damian's LRv2
June 09, 2022 12:42
18.2g:38.6g (1:2.1) in 40.9s@ 0
Page 1 / 19Next