Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2 2
December 07, 2022 13:59
18.2g:39.1g (1:2.1) in 29.8s
Damian's LRv2 2
December 06, 2022 13:52
18.2g:38.8g (1:2.1) in 26.1s
Damian's LRv2 2
December 05, 2022 13:22
18.2g:38.7g (1:2.1) in 49.2s
Damian's LRv2 2
December 04, 2022 20:26
18.2g:38.8g (1:2.1) in 26.5s
Damian's LRv2 2
December 04, 2022 15:22
18.2g:38.9g (1:2.1) in 42.3s
Damian's LRv2 2
December 03, 2022 15:17
18.2g:3.9g (1:0.2) in 21.9s
Damian's LRv2 2
December 02, 2022 18:29
18.2g:38.8g (1:2.1) in 27.7s
Damian's LRv2 2
December 02, 2022 18:25
18.2g:38.9g (1:2.1) in 31.2s
Damian's LRv2 2
December 02, 2022 15:04
18.2g:38.7g (1:2.1) in 38.7s
Damian's LRv2 2
December 01, 2022 18:48
18.2g:38.4g (1:2.1) in 32.1s
Damian's LRv2 2
December 01, 2022 13:30
18.2g:38.9g (1:2.1) in 32.5s
Damian's LRv2 2
November 30, 2022 14:23
18.2g:38.6g (1:2.1) in 39.7s
Damian's LRv2 2
November 29, 2022 15:26
18.2g:38.8g (1:2.1) in 32.7s
Damian's LRv2 2
November 28, 2022 14:04
18.2g:38.8g (1:2.1) in 43.8s
Damian's LRv2 2
November 27, 2022 17:26
18.2g:39.1g (1:2.1) in 30.8s
Damian's LRv2 2
November 27, 2022 14:36
18.2g:38.6g (1:2.1) in 37.1s
Damian's LRv2 2
November 26, 2022 15:11
18.2g:38.8g (1:2.1) in 31.3s
Damian's LRv2 2
November 25, 2022 14:39
18.2g:37.9g (1:2.1) in 23.4s
turboooo
November 25, 2022 00:08
18.2g:201.6g (1:11.1) in 53.4s
Damian's LRv2
November 23, 2022 14:12
18.2g:39.0g (1:2.1) in 24.6s
Page 1 / 2Next