Shots by Ava Mcnab

ShotInfo
Damian's LRv2
May 15, 2021 13:07
35.7s@ 0
Blooming Espresso 9bar lim
May 14, 2021 12:26
Ngopi Java Drintin18g:53g (1:2.9) in 59.4sNiche Zero @ 13
Blooming Espresso 9bar lim
May 13, 2021 14:04
60.1s
Blooming Espresso 9bar lim
May 12, 2021 13:01
59.1s
Blooming Espresso 9bar lim
May 11, 2021 13:34
58.3s
Damian's LRv2
May 10, 2021 17:34
32.3s
Damian's LRv2
May 09, 2021 18:48
28.7s
Blooming Espresso 9bar lim
May 09, 2021 12:35
59.4s
Blooming Espresso 9bar lim
May 09, 2021 11:16
60.5s
Damian's LRv2
May 08, 2021 18:00
26.7s
Blooming Espresso 9bar lim
May 07, 2021 17:44
Artisan Roast Kimondo PB18g:54g (1:3.0) in 60.3s@ 13
Damian's LRv2
May 06, 2021 13:51
24.4s
Blooming Espresso 9bar lim
May 06, 2021 12:34
57.9s
Damian's LRv2
May 05, 2021 23:14
Old Spike LA SERRANIA18g:36g (1:2.0) in 27.2s@ 15
Damian's LRv2
May 05, 2021 18:01
Old Spike LA SERRANIA18g:36g (1:2.0) in 33.7s@ 14
Blooming Espresso 9bar lim
May 05, 2021 11:39
Artisan Roast Kimondo PB18g:54g (1:3.0) in 59.4sNiche @ 13
Cremina lever machine
May 04, 2021 13:56
38.4s
Cremina lever machine
May 03, 2021 13:03
52.3s
Cremina lever machine
May 02, 2021 12:37
55.9s
Rao Allongé
May 01, 2021 10:30
Workshop Amparo Maya Guerrero27.6s@ 21
Page 1 / 7Next