Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2 2
October 02, 2022 15:04
18.2g:38.7g (1:2.1) in 27.1s
Damian's LRv2 2
October 01, 2022 14:21
18.2g:38.8g (1:2.1) in 34.8s
Damian's LRv2 2
September 30, 2022 14:58
18.2g:38.6g (1:2.1) in 49.6s
Damian's LRv2 2
September 27, 2022 12:34
18.2g:38.7g (1:2.1) in 41.3s
Damian's LRv2 2
September 26, 2022 12:26
18.2g:38.7g (1:2.1) in 47.1s
Damian's LRv2 2
September 26, 2022 03:05
18.2g:38.6g (1:2.1) in 41.3s
turboooo
September 25, 2022 16:29
18.2g:201.1g (1:11.0) in 51.7s
turboooo
September 25, 2022 15:16
18.2g:202.1g (1:11.1) in 50.8s
Damian's LRv2 2
September 25, 2022 14:59
18.2g:39.0g (1:2.1) in 29.2s
Damian's LRv2 2
September 24, 2022 14:33
18.2g:38.6g (1:2.1) in 42.3s
Damian's LRv2 2
September 23, 2022 13:06
18.2g:38.9g (1:2.1) in 32.4s
Damian's LRv2 2
September 22, 2022 12:54
18.2g:39.3g (1:2.2) in 21.9s
Damian's LRv2 2
September 20, 2022 12:43
18.2g:38.6g (1:2.1) in 25.2s
Damian's LRv2
September 19, 2022 12:26
18.2g:45.1g (1:2.5) in 43.1s
Damian's LRv2
September 18, 2022 13:56
18.2g:42.4g (1:2.3) in 53.8s
turboooo
September 17, 2022 14:44
18.2g:200.3g (1:11.0) in 52.5s
Damian's LRv2
September 16, 2022 19:09
18.2g:42.5g (1:2.3) in 39.2s
turboooo
September 16, 2022 14:27
18.2g:199.9g (1:11.0) in 50.6s
Damian's LRv2
September 15, 2022 12:39
18.2g:38.7g (1:2.1) in 35.5s
Damian's LRv2
September 14, 2022 12:33
18.2g:38.9g (1:2.1) in 41.7s
PreviousPage 4 / 5Next